top of page

Η ελληνική ναυτιλία μπροστά στην πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού

Updated: Nov 26, 2021


Το 2021, η παγκόσμια ροή επενδύσεων στις ψηφιακές τεχνολογίες αυξήθηκε κατά 85% στον τομέα της ναυτιλίας.

Τα Data Analytics είναι το κλειδί για την επίτευξη καλύτερων οικονομικών αποτελεσμάτων και τη βελτίωση των μηχανισμών λήψης αποφάσεων στις ναυτιλιακές εταιρείες.


Το κύμα μαζικής ψηφιοποίησης το οποίο έφερε η Covid-19 τόσο στις ελληνικές επιχειρήσεις όσο και σε αυτές του εξωτερικού ανέδειξε το πρόβλημα του ελλιπών τεχνολογικών δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού, το οποίο βάζει φρένο στην ανάπτυξή τους. Η ναυτιλία, παραδοσιακά, προσαρμόζεται με πιο αργούς ρυθμούς στις τεχνολογικές εξελίξεις. Ωστόσο, οι ρυθμοί ψηφιακού μετασχηματισμού είναι τόσο γοργοί που αν οι ναυτιλιακές εταιρείες δεν προσαρμοστούν, κινδυνεύουν να μείνουν πίσω σε σχέση με τον ανταγωνισμό.


Οι αριθμοί, άλλωστε, μιλούν από μόνοι τους. Το 2021, η παγκόσμια ροή των επενδύσεων στις ψηφιακές τεχνολογίες αυξήθηκε κατά 85% στον τομέα της ναυτιλίας, ενώ ως το τέλος του 2022, η υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας θα βρίσκεται μπροστά κατά τρία έτη συγκριτικά με τις προηγούμενες προβλέψεις.


Ο αντίκτυπος της Covid-19 ήταν καταλυτικός. Η μέση καθημερινή κατανάλωση δεδομένων ανά πλοίο αυξήθηκε από 3,4 GB σε 9,8 GB μεταξύ Ιανουαρίου 2020 και Μαρτίου 2021. Η ψηφιοποίηση ενισχύθηκε και σύμφωνα με τoυς αναλυτές, η ραγδαία επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού αναμένεται να συνεχιστεί.


Ψηφιακός μετασχηματισμός και upskilling

Σε αυτό τo γενικευμένο ρεύμα ψηφιοποίησης, το οποίο παρέσυρε και τις περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της Covid-19, o ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί προτεραιότητα των Ελλήνων CEOs, σύμφωνα με τη φετινή 24η παγκόσμια μελέτη CEOs της PwC. Ωστόσο, για την επιτυχή ολοκλήρωση του μετασχηματισμού των επιχειρήσεων κεντρικό ρόλο διαδραματίζει το ανθρώπινο δυναμικό και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του.


54% των Ελλήνων CEOs θέτουν σήμερα ως προτεραιότητα τις τεχνολογικές επενδύσεις και 36% την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Καθίσταται, όμως, σαφές ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη σε άτομα με τις κατάλληλες δεξιότητες.


Στον τομέα της ναυτιλίας, οι δεξιότητες αυτές αφορούν πρωτίστως την ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας (big data analytics), η οποία εξασφαλίζει καλύτερη λειτουργία και βελτιωμένους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων με στόχο την παροχή αναβαθμισμένης εμπειρίας στους πελάτες και την επίτευξη καλύτερων οικονομικών αποτελεσμάτων.


Τεχνολογίες ανάλυσης δεδομένων όπως Datawarehousing, Βάσεις δεδομένων (sql & nosql), Python, Reporting και Visualization tools αποτελούν ορισμένα παραδείγματα σημαντικών δεξιοτήτων που βρίσκονται σε μεγάλη ζήτηση από τις ναυτιλιακές εταιρείες αυτή τη στιγμή, ώστε να προχωρήσουν σε μεθοδολογίες σύγχρονου reporting “in-house” κρατώντας τη διαδικασία της ανάλυσης στο δικό τους έλεγχο και κερδίζοντας φυσικά χρόνο και αυτονομία. Παράλληλα, εξοικονομούν μεγάλα κόστη.


Τα λογιστικά φύλλα πλέον δεν αρκούν

Μπορεί για δεκαετίες, τα λογιστικά φύλλα να επικράτησαν στην ανάλυση «δεδομένων μεγάλης κλίμακας» στον τομέα της ναυτιλίας, αλλά πλέον δεν ανταποκρίνονται στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.


Αξιοποιώντας τα δεδομένα αυτά, μπορεί να αναλυθεί, για παράδειγμα, η απόδοση καυσίμων σε ένα στόλο πλοίων και να διαμορφωθούν σχέδια δράσης. Στην πράξη, ωστόσο, υπάρχει όριο σε αυτό. Τα ηλεκτρονικά λογιστικά φύλλα δεν υπερβαίνουν τις ένα εκατομμύριο γραμμές πάνω-κάτω, οι οποίες πράγματι φιλοξενούν πολλά δεδομένα, αλλά όχι «δεδομένα μεγάλης κλίμακας».


Πλέον δεν υπάρχει κάποιο τεχνικό εμπόδιο για τη μαζική συλλογή, αποθήκευση και ανάλυση «δεδομένων μεγάλης κλίμακας».


Πώς τα Data Analytics βοηθούν τη ναυτιλία

Στον τομέα της ναυτιλίας, τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας αξιοποιούνται από τον έλεγχο των αισθητήρων του πλοίου ως τα predictive analytics, δηλαδή την πρόβλεψη μελλοντικών καταστάσεων, όπως ενδεχόμενες καθυστερήσεις που επιφέρουν αρνητικό αντίκτυπο στην επιχειρησιακή λειτουργία των εταιρειών.


Ολόκληρα λιμάνια στη νοτιοανατολική Ασία, αλλά και το λιμάνι του Αμβούργου στη Γερμανία, του Ρότερνταμ στην Ολλανδία και της Καρταχένα στην Κολομβία χρησιμοποιούν κατεξοχήν big data για τη διαχείριση των τερματικών και λιμενικών σταθμών.

Ακολουθούν τέσσερις τρόποι με τους οποίους η ανάλυση δεδομένων αλλάζει ριζικά τη ναυτιλία:

  1. Διαχείριση πλοίων αξιοποιώντας δεδομένα από αρχεία καταχώρισης, δηλωτικά φορτίων, στατιστικά καυσίμων αλλά και real-time δεδομένα που προέρχονται απευθείας από τα πλοία. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα πιο αποτελεσματικού προγραμματισμού των καυσίμων, αλλά και της συντήρησης των πλοίων με τη χρήση ψηφιακών απεικονίσεων.

  2. Διαχείριση λιμένων και φορτίων με τη χρήση δεδομένων από λιμενικές αρχές, πρακτορεία μεταφορών, εμπορικούς οίκους, κλπ. Αυτό συνεπάγεται αποτελεσματικότερη διαχείριση φορτίων, ακριβή παρακολούθηση των προϊόντων και βελτιστοποίηση από άποψη χρόνου και κόστους των λιμενικών εγκαταστάσεων.

  3. Ανάλυση δορυφορικών εικόνων με τη χρήση δεδομένων από συστήματα καταγραφής θέσης, όπως τα AIS και LRIT, εικόνων που έρχονται απευθείας από τα πλοία, υπεράκτια ραντάρ και οπτικούς αισθητήρες. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο αποτελεσματική η παρακολούθηση των δρομολογίων, ο εντοπισμός του στόλου, η ανάλυση μοντέλων κυκλοφορίας και ο εντοπισμός ενδεχόμενων ανωμαλιών.

  4. Εξατομικευμένες λύσεις. Ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες που έχει ένα λιμάνι ή μια ναυτιλιακή εταιρεία, η ανάλυση «δεδομένων μεγάλης κλίμακας» προσφέρει λύσεις προσαρμοσμένες στις εκάστοτε προτεραιότητες οι οποίες εξοικονομούν χρόνο, μειώνουν σημαντικά το κόστος και βελτιώνουν την ασφάλεια των πλοίων και του πληρώματος.

  5. Δεν είναι μόνο το μέγεθος των δεδομένων που μπορούν πλέον να αναλυθούν. Η άλλη μεγάλη καινοτομία των Data Analytics είναι η δυνατότητα να επεξεργαστούν και να αξιοποιηθούν τα λεγόμενα «αδόμητα δεδομένα» (unstructured data). Αυτά θα μπορούσαν αν είναι οτιδήποτε από σελίδες επί σελίδων κειμένου, εικόνες, ηχογραφήσεις, ακόμη και οπτικοακουστικό υλικό. Αυτό επιτρέπει να συνδυάσει κανείς τις ποσότητες καυσίμων, για παράδειγμα, με ένα βίντεο από την τελευταία πλοήγηση του πλοίου, το VDR από τη γέφυρα του πλοίου και την ηλεκτρονική συνομλία μεταξύ πλοίου και γραφείου και να αναλυθεί πώς τις επόμενες φορές θα μειωθούν σημαντικά τόσο ο χρόνος όσο και τα κόστη.


Η εποχή των εξατομικευμένων λύσεων είναι εδώ

«Η διασφάλιση επαρκούς και ικανού εργατικού δυναμικού είναι πρωταρχικής σημασίας για την εφαρμογή λύσεων με δεδομένα μεγάλης κλίμακας» εξηγούν ο Δημήτρης Κυριακάτης και ο Ευθύμης Βαφειάδης, ιδρυτές του Workearly Business, της πρώτης υπηρεσίας στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στην παροχή στοχευμένων εκπαιδευτικών πλάνων σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Γιατί όμως, μια ναυτιλιακή εταιρεία να συμβιβαστεί με γενικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης όταν της προσφέρεται η δυνατότητα να εφαρμόσει μια λύση που θα ανταποκρίνεται αποκλειστικά στις δικές της ανάγκες;

To Workearly Business εξειδικεύεται στο σχεδιασμό εταιρικών πλάνων ψηφιακού μετασχηματισμού ναυτιλιακών εταιρειών σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Το μεγάλο δίκτυο έμπειρων μηχανικών λογισμικού, project managers, αναλυτών δεδομένων, HR professionals και συνεργατών απ’ όλο τον κόσμο παρέχει εξατομικευμένη εκπαίδευση με απτά αποτελέσματα και την προσαρμόζει στους δείκτες απόδοσης (KPIs) και τους στόχους (OKRs) της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά.


Με τεχνογνωσία σε εκπαιδευτικές πρακτικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως, φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την προσέγγιση της εταιρικής εκπαίδευσης με εξατομικευμένη προσέγγιση ανα τμήμα και ανα εργαζόμενο. Η εκπαίδευση γίνεται 100% εξ αποστάσεως και αποκλειστικά στους χρόνους του κάθε εργαζομένου ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ευελιξία.


Mε παρουσία σε περισσότερες από 6 χώρες και εκατοντάδες επαγγελματίες που το εμπιστεύονται στην Ελλάδα, με πολλούς να είναι στελέχη εταιρειών με θέσεις ευθύνης σε μεγάλες πολυεθνικές, αναγνωρισμένα αντιπροσωπεύει τη νέα εποχή στην εκπαίδευση και το upskilling.​


Το Workearly Business παρέχει:

  1. Αξιολόγηση των επιμέρους αναγκών της εταιρείας συνολικά και ανά τμήμα για τη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών πλάνων ανάλογα με τους στόχους της εταιρείας.

  2. Εξατομικευμένα πλάνα εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο και ανά τμήμα με μετρήσιμα αποτελέσματα, γιατί κάθε υπάλληλος είναι ξεχωριστός. Δεν υπάρχει μία λύση για όλους. Εξατοκευμικεύοντας τα πλάνα εξέλιξής τους, αποκαλύπτουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

  3. Συνεχείς αξιολογήσεις προόδου για πραγματική διαφάνεια σε πραγματικό χρόνο. Παρέχουμε αξιολογήσεις απόδοσης και στατιστικές προόδου ανά υπάλληλο και ανά τμήμα. Ό,τι μπορεί να μετρηθεί μπορεί και να προσαρμοστεί στις δικές σας ανάγκες.

  4. Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος χάρη στην προσέγγιση του microlearning. Με τις παραδοσιακές μεθόδους θα χρειάζονταν μήνες, αν όχι χρόνια, για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, βάσει του μέσου χρόνου -μόλις 24 λεπτά την εβδομάδα- που σύμφωνα με μελέτες αφιερώνεται στο upskilling. To Workearly Business φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη μέθοδο του microlearning λύνοντας τα χέρια στις εταιρείες που θέλουν να εξελιχθούν έξυπνα και αποτελεσματικά.

Επικοινωνώντας μαζί μας μέσω της φόρμας γνωριμίας μας, μπορείτε να μάθετε ποιό θα ήταν το ιδανικό εκπαιδευτικό πλάνο ανά τμήμα και εργαζόμενο σην εταιρεία σας, για να ξεχωρίσετε σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
16 views0 comments

Comments


bottom of page